Uwaga!
Ta kopia systemu CMS jest licencjonowana dla innej domeny!

Czy to wcześniej działało? Jeśli zaparkowałeś dodatkową domenę na tej stronie,
być może tutaj jest problem - proszę wrócić do kreatora i uruchomić go ponownie - a tam dodać nową domenę do licencji w trybie upgradu
- lub skontaktować się z dostawcą oprogramowania

Nasze cele » WORIT
 
 
Nowości
 
 

1. Podstawowym celem WORiT jest wieloprofilowe leczenie, rehabilitacja i usprawnianie dzieci   i młodzieży z następstwami uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i układu ruchu zmierzające do:

- przywrócenia lub poprawy stanu zdrowia,

- ukształtowania i utrwalania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,

- przywrócenia możliwości lub nabycia umiejętności życia i działania w środowisku rodzinnym

  i społecznym,

- stworzenia podstaw integralnego rozwoju dzieci i młodzieży w granicach ich możliwości.

 

2. Celem związanym z podstawową działalnością WORiT jest prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z następstwami uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i układu ruchu.

 

 

3.Udzielanie świadczeń pozostających w bezpośrednim związku ze świadczeniami  zdrowotnymi tj.:

-  prowadzenie szkoleń i instruktaży dla rodziców dzieci i młodzieży w zakresie stosowania

indywidualnego programu rehabilitacyjnego w oparciu o aktualną ocenę psychoruchową,

-  terapię psychologiczną, pedagogiczną rodziców, dzieci i młodzieży korzystającej

ze świadczeń WORiT,

- konsultacje, szkolenia i instruktaż personelu WORiT w zakresie stosowanych metod

rehabilitacyjnych i terapeutycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

4. Prowadzenie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych