Uwaga!
Ta kopia systemu CMS jest licencjonowana dla innej domeny!

Czy to wcześniej działało? Jeśli zaparkowałeś dodatkową domenę na tej stronie,
być może tutaj jest problem - proszę wrócić do kreatora i uruchomić go ponownie - a tam dodać nową domenę do licencji w trybie upgradu
- lub skontaktować się z dostawcą oprogramowania

Certyfikaty » WORIT
 
 
Nowości
 
 

Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży jest placówką, która w sposób systematyczny i ciągły rozszerza swoją działalność, jednocześnie podnosząc jakość świadczonych usług. Potwierdzeniem tego jest uzyskanie Certyfikatu przyznanego przez akredytowaną jednostką certyfikującą - Polską Akademię Jakości.


 

Po przeprowadzonym w dniach 17 - 18.06.2011 r. audycie certyfikacyjnym. Ośrodek uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie:„Usługi wieloprofilowego leczenia, rehabilitacji i usprawniania dzieci i młodzieży z następstwami uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i układu ruchu."   

 

 

Certyfikat oznacza, że WORiT działa zgodnie z opracowanymi procesami i procedurami.

Procesy i procedury stanowią wypadkową zarządzania nastawionego na rozwój i usprawnianie działalności oraz wiedzy i zaangażowania personelu. Punktem wyjścia jest poprawa zdrowia i jakości życia pacjentów.

Uzyskanie certyfikatu nie jest wynikiem jednorazowej decyzji ale systematycznym, planowym,

rzetelnym działaniem WORiT, którego wynikiem jest stałe podnoszenie jakości udzielanych świadczeń

zdrowotnych, czyli stały rozwój.

Działalność WORiT została wysoko oceniona przez audytorów z Polskiej Akademii Jakości.

W trakcie audytu certyfikacyjnego zwrócono uwagę zarówno na wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych, jak i na wzorowe zarządzania kadrą, finansami oraz infrastrukturą.

Ośrodek został oceniony jako placówka świetnie wyposażona, posiadająca wykwalifikowaną, systematycznie szkolącą się kadrę, prowadząca działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.